Luck-lady.ru

Настольная книга финансиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Дебет кредит украинский портал

Дебет-Кредит

Інформаційний бухгалтерський портал

Дебет-Кредит

Сторнуємо заробіток минулого місяця у зв’язку з наданням лікарняного листка. Як відобразити в таблиці 6 Звіту з ЄСВ

За табелем обліку робочого часу працівникові за грудень нарахували й виплатили зарплату за весь місяць (21 р.дн.) у сумі 9000 грн. У січні працівник приніс листок непрацездатності за період із 26.12.2018 по 02.01.2019. Як.

Як відобразити у звіті з ЄСВ донараховані в січні 2019 р. суми індексації за попередні роки

Підприємство донарахувало працівникам суми індексації за 2016 – 2018 рр. Як відобразити їх у таблиці 6 Форми № Д4 за січень 2019 р.? Донараховані за попередні періоди суми зарплати, у т. ч. індексації, відносять до бази.

Чому не можна включати до ЦПД застереження про повну матвідповідальність

Управління Держпраці у Хмельницькій області поінформувало про проведення інспекційного відвідування на підставі листа ГУ ПФУ у Хмельницькій області, в якому йдеться про працівників, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця більше.

ДФС автоматизувала заповнення форми № 1-ОПП про осіб, відповідальних за бухоблік

Платники податків – юрособи та їх відокремлені підрозділи можуть подати в електронному вигляді відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку. Для цього до контролюючого органу подається заява за формою № 1-ОПП.

Як виправити помилку в ПН, допущену у податковому номері платника податку

Розрахунок коригування до податкової накладної складається, зокрема, у випадках виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг. Який же порядок його заповнення у разі виправлення.

Як виправити помилку в таблиці 5 форми № Д4

У грудні 2018 р. наша працівниця пішла у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. Відповідно, за підсумками цього місяця ми вказали її в таблиці 5 Звіту з ЄСВ (форма № Д4), проте в.

Не донарахували ЄСВ до мінімального страхового внеску: як виправити помилку у формі № Д4

У грудні 2018 року помилково не визначили суму різниці між мінімальною та фактичною зарплатою (додаткову базу нарахування ЄСВ) для працівника, який частину місяця перебував у відпустці без збереження зарплати. Як тепер донарахувати таку різницю.

Як застосувати максимальну величину бази нарахування ЄСВ

У грудні 2018 р. нараховано відпускні за грудень 2018 р. і січень 2019 р. В обох місяцях дохід перевищує максимальну базу нарахування ЄСВ. Як показати такі нарахування в таблиці 6 Форми № Д4 за грудень 2018.

ДТП під час відрядження вважається нещасним випадком, пов’язаний із виробництвом

Застраховані (офіційно працевлаштовані) особи у разі настання нещасного випадку під час виконання службових обов’язків мають право на отримання матеріального забезпечення, страхових виплат та медико-соціальних послуг від Фонду соцстрахування України. Однією з обставин, за якими.

Подаємо електронну податкову звітність без головбуха: хто підписує та накладає ЕЦП

Платники податків – юрособи та їх відокремлені підрозділи зобов’язані подати контролюючому органу відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення обліку у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків, шляхом.

Комунальне підприємство списує з балансу лічильники: чи нараховувати ПДВ

Міською радою прийнято рішення про списання з балансу комунального підприємства багатоквартирних житлових будинків. Водночас разом зі списанням багатоквартирних житлових будинків відбувається і списання лічильників теплової енергії, які встановлені у таких будинках. До ДФС звернулися.

Что такое дебет и кредит простыми словами

Статья рассказывает, что такое кредит и дебет в бухгалтерии, зачем нужны активные и пассивные счета, приведен понятный пример расчета.

Вопросы, связанные с финансами, всегда вызывают удивление у тех, кто не сталкивается с ними ежедневно. Кредит, дебет и другая профессиональная терминология непроста для понимания. Особенно у начинающих бизнесменов, которые при сдаче налоговой отчетности хватаются за голову и спрашивают: «Дебет и кредит — это что?» В этой статье пойдет речь об этих понятиях простыми словами.

Двоичная запись

Так сложилось исторически, что все финансово-хозяйственные операции отражаются с помощью двоичной записи. Сделано это для того, чтобы понять, какие активы есть у бизнеса и за счет чего они были получены. Таким образом можно оценить эффективность ведения предпринимательской деятельности и принять правильные стратегические решения.

Запись любого действия, проведенного в бизнесе, фиксируется в журнале операций с помощью его сути и двух цифр, которым оно соответствует в так называемом плане счетов — группировка в зависимости от цели операции. Например, если мы выдали заработную плату с расчетного счета, то одновременно этот факт отражается сразу в двух столбцах, где дебетовый счет — это левая часть ведомости, где отражаются расчеты с персоналом, а кредитовый — правая часть, откуда эти средства были вычтены. С присвоением необходимых цифровых обозначений, соответственно. В результате это дает понимание того, откуда средства пришли и куда они ушли, а в более широком смысле — что такое кредит и дебет в бухгалтерии.

Читать еще:  Автокредит 0 годовых

Что такое дебет?

Как уже было описано выше, двоичная запись нужна для того, чтобы понимать происхождение активов и целесообразность их использования. То, что имеет компания, в том числе и чужая задолженность перед ней, находит свое отражение в дебетовых счета. Дебет — это левый столбец в ведомостях. Здесь накапливаются основные средства, учитывается все имущество, а также прибыль.

Что такое кредит?

Чтобы понимать, каким образом достигается получение того имущества, что есть у предприятия, используется понятие кредитового счета. Кредит — это правый столбец ведомости. Он показывает, сколько должна компания, как распределены средства, что приносит основную прибыль. Простым языком — это расход активов, которые расположены в дебете.

Кредитовый и дебетовый оборот

Благодаря тому, что при подсчете финансового результата используется двоичная запись операции, можно с легкостью сказать, в какую пользу она прошла. Например, если мы снимаем деньги из кассы и отправляем их на расчетный счет, то на языке бухгалтерского учета мы списываем эти средства с кредита и записываем их на дебет. Таких проводок за месяц может быть большое количество, поэтому по итогам отчетного периода проводится определенная статистика. Из той суммы, что пришла на дебет, вычитается та, что ушла. Это и называется дебетовым оборотом. То же самое и для кредита. Таким образом мы можем проследить движение ценностей вплоть до операции и принять верное управленческое решение.

Что такое сальдо?

После того, как мы подсчитали все обороты, необходимо выявить разницу между большим и меньшим числом. Если по дебету цифра оказалась больше, значит сальдо, то есть остаток между приходом и расходом за период, — дебетовое. Это дает нам понять, в какую пользу прошел отчетный период и позволяет корректировать доходы и расходы для выведения итогового бухгалтерского баланса.

Активные и пассивные счета

Бухучет также разделяет все счета на два типа: активные и пассивные. Первые — это средства в денежном эквиваленте, которыми обладает предприятие. Начальное и конечное сальдо у этих счетов всегда дебетовое. Вторые всегда показывают изменение источников активов компании. Соответственно, сальдо на начало и конец периода всегда кредитовое. Они всегда показывают общую задолженность перед банками и контрагентами, амортизационные начисления и уменьшение или увеличение капитала. Таким образом можно сказать, что дебетовый счет — активный, а кредитовый — пассивный.

Примеры расчета

Чтобы наглядно понять, что такое кредит и дебет, рассмотрим простой пример.

Предположим, вы решили открыть магазин с одеждой и продали свой первый заказ на сумму 5000 рублей Часть суммы, 2000 рублей, решено положить на расчетный счет в банк. То, что пришло, учитывается в столбце «Дебет», а то, что ушло — в кредит. В ведомости данная операция будет выглядеть так:

Что такое дебет и кредит простыми словами

 • 1. Дебет и кредит — что это
 • 2. Что такое дебетовое и кредитовое сальдо
 • 3. Кредитовый и дебетовый оборот
 • 4. Что такое дебетовое сальдо
 • 5. Что дальше?

Выражение «свести дебет с кредитом» знакомо, наверное, каждому. При этом многие даже примерно не понимают, что это значит. Поэтому ниже попытаемся как можно проще объяснить, что же такое дебет и кредит.

Дебет и кредит — что это

У любого действия в организации должно быть 2 операции — приходная и расходная.

Чтобы было легче вести такой учет, были введены понятия «дебет» и «кредит». В переводе с латыни языка «дебет» означает «должен он», а «кредит» — «должен я».

Таким образом, каждый счет делится на две половинки:

 • Дебет — это приход, левая колонка счета, обозначается ДТ.
 • Кредит — это расход, правая колонка счета, обозначается КТ.

Чтобы было понятнее, рассмотрим простой пример. Представьте, что вы идете в магазин(назовем «Касса», достаете из кошелька 100 000 рублей и покупаете платье. В этом случае сумма уходит из кредита счета «Кошелек покупателя» и приходит дебету счета «Касса». Чтобы отразить это в бухгалтерском учете, надо взять оба этих счета и записать 100 000 рублей 2 раза:

Обратите внимание, что стоимость всегда уходит из кредита счета, а попадает в дебет. Такой перевод стоимости называется двойной проводкой.Следовательно:

Читать еще:  Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого юридического лица

Дебет – это часть бухгалтерской проводки, указывающая на получателя средств. КрЕдит показывает источник, откуда поступили эти средства.

Что такое дебетовое и кредитовое сальдо

Дебетовое сальдо — это превышение итоговой суммы по дебет счету по сравнению крЕдитом.

Кредитовое сальдо — это превышение итоговой суммы по кредиту счета в сравнении с дебетом.

Итак, вы решили открыть торговую точку по продаже теплиц. Дело было осенью. При этом, чтобы нам было проще, ни денег, ни долгов, ни даже самих теплиц у вашей организации пока нет. Но зато уже есть покупатель, который хочет купить у вас три теплицы на общую сумму 100 000 рублей и оставить их (теплицы) у вас на хранение до весны.

 • Шаг 1. Покупатель оплачивает вам 100 000 рублей и спокойно ждет весны, т. е. теплицы вы ему пока не отгрузили. Составим бухгалтерскую проводку: т. к. деньги ушли из кошелька покупателя в вашу кассу, то получается такая двойная проводка (названия счетов у нас условные, конечно):

 • Шаг 2. Почти всю полученную от покупателя сумму (а именно 90 000 рублей) вы решаете переложить на свой р/с в банке. Т. е. из вашей кассы эти деньги ушли (записываем в кредит), а на расчетный счет пришли (пишем в дебет). Так выглядит эта операция в двойной записи:

 • Шаг 3. Вы находите изготовителя, который будет поставлять вам теплицы, и заключаете договор на сумму 160 000 рублей. При этом договариваетесь, что в этом месяце перечислите только половину суммы (т. е. 80 000 рублей), а остальное выплатите потом. Вы перечисляете поставщику 80 000 рублей с расчетного счета. В учете это отразится так:
 • Шаг 4. Вам пришли теплицы от поставщика на сумму 160 000 рублей. Значит, в кредите счета «Поставщик» пишем 160 000, в дебете счета «Склад» сумма будет такая же:

На этом первый месяц вашей работы закончился и пора подводить итоги.

Кредитовый и дебетовый оборот

В конце месяца необходимо подсчитать дебетовые и кредитовые обороты.

Дебетовый оборот — совокупность операций прихода денежных средств, а кредитовый оборот — отражает совокупность операций расхода денежных средств.

Для счета «Кошелек покупателя» кредитовый оборот составил 100 000 рублей, а дебетовый — 0.

«Касса»: дебетовый оборот — 100 000 рублей, кредит — 90 000 рублей.

«Р/с в банке»: дебетовый оборот — 90 000 рублей, кредит — 80 000 рублей.

«Поставщик»: дебетовый оборот — 80 000 рублей, кредит — 160 000 рублей.

«Склад»: дебетовый оборот — 160 000 рублей, кредит — 0.

Что такое дебетовое сальдо

Теперь остается вывести остаток, который получился по всем счетам. Эта величина будет называться «Итоговое сальдо». Чтобы посчитать сальдо, надо из большего оборота минусовать меньший.

Рассмотрим для примера «Р/с в банке». Оборот по дебету составляет 90 000 рублей, а по кредиту — 80 000. Первая сумма больше, значит, сальдо здесь дебетовое: 90 000–80 000=10 000 рублей. Запишем его в дебетовой части счета и заключим в красный прямоугольник.

Теперь обратите внимание на счет «Поставщик»: здесь сальдо по дебету 80 000 рублей, а по кредиту — 160 000. В данном случае сальдо получилось кредитовым: 80 000 – 160 000 = 80 000 рублей (также в красном прямоугольнике).

То же самое проделываем и с остальными счетами. В итоге у нас получается такой результат:

Разберем, что означает сальдо по каждому из этих пяти счетов.

По счету «Кошелек покупателя» сальдо кредитовое и оно напоминает, что весной вы должны отдать покупателю теплицы на сумму 100 000 рублей.

Сальдо на счете «Касса» дебетовое. Оно означает, что в кассе вашей организации лежит 10 000 рублей.

Дебетовое сальдо по третьему счету показывает, что на счете в банке у вас есть еще 10 000 рублей.

По четвертому счету получилось кредитовое сальдо, которое не даст забыть, что вы должны производителю 80 000 рублей.

Ну и последний счет с дебетовым сальдо рассказывает о том, что на вашем складе лежат теплицы на сумму 160 000 рублей.

Что дальше?

Вы продолжаете работать, и в балансе надо отражать последующие операции. Но вначале необходимо перенести конечные сальдо прошлого периода на начало нового. Такие сальдо будут называться входящими, записывать их надо в соответствующую колонку: дебетовое сальдо — в левую, кредитовое — в правую.

Вернемся к примеру. Вы решили перечислить из кассы на расчетный счет еще 7 000 рублей. Задействуются два счета. Сначала не забываем перенести по ним входящие остатки (на рисунке ниже обведены зеленым), затем записываем проводку на 7 000 (в Кт «Касса» и в Дт «Р/с»).

Читать еще:  Правда о автокредитах

Больше никаких действий за этот период по счетам не проводилось.

В конце 2-го месяца сначала вычисляем обороты, при этом на входящее сальдо внимание пока не обращаем (обороты обведены голубым). Затем считаем итоговое сальдо (в красном прямоугольнике), уже учитывая входящий остаток. Получается следующая картина:

Конечно, это довольно примитивные примеры. На деле в бухгалтерском учете все гораздо сложнее. Но получить базовые понятия, что такое дебет, кредит и сальдо, из этой статьи вполне можно.

Дебет, кредит, сальдо и другие страшные слова

Для человека, далекого от финансовой сферы, бухгалтерский учет всегда будет чем-то сложным и не очень понятным, но слова «дебет» и «кредит» знает каждый. Многие пользуются этими терминами в повседневной речи, даже не понимая до конца, что они на самом деле обозначают.

Поэтому, имеет смысл сформулировать языком, понятным неспециалисту, что же действительно значат эти два знакомых всем слова.

Определение терминов дебет и кредит

Для любого бизнеса основная задача — получение прибыли, поэтому для нормального функционирования любого предприятия жизненно необходимо ведение точного учета всех финансовых потоков, анализ его за фиксированный промежуток времени. Современное законодательство обязывает коммерческие предприятия иметь прозрачную и доступную для проверки финансовую отчетность.

Чистой прибылью предприятия называется разница между суммарным доходом и расходом за расчетный период времени. Для активных счетов дебетом называют приход на них, кредитом – расход. При этом надо помнить, что на пассивном счете кредит – это приход, а дебетом принято называть расход.

Если формулировать кратко, то дебетом можно назвать любую прибыль предприятия, а кредитом – все расходы, необходимые для осуществления его деятельности. Впервые эти термины были использованы в «Трактате о счетах и записях» францисканского монаха и до сих пор являются базовыми понятиями современной бухгалтерии.

Дословным переводом слова «дебет» будет «мне должны», а «кредит» с латыни переводится, как «я должен».

Как научиться понимать бухгалтерские вычисления

В современной бухгалтерии принято вести двойную фиксацию произведенных операций, в результате чего, бухгалтерский расчет представляет собой таблицу, состоящую из двух колонок. Справа принято фиксировать приход, а слева – расход.

Двойная запись – это удобный и легко проверяемый метод учета расхода и прихода, при котором любое действие, связанное с движением средств предприятия, должно отобразиться в обеих графах

Пример

Для наглядности рассмотрим эти понятия на простом примере:

Пусть получено новое сырье, которое стоит 10000 рублей.

После осуществления транзакции такого рода бухгалтер внесет в графу кредита информацию «60 расчеты с поставщиками», а в графу дебета – «10 материалы».

Таким образом, долги поставщику выросли и одновременно увеличилось количество сырья на складе – оба эти события адекватно отражены в бухгалтерских документах.

Чем отличается дебет от кредита

Бизнес-активы – это вся собственность предприятия, в том числе деньги на счетах, акции, финансовые обязательства, ценные бумаги. Увеличение кредита всегда предполагает уменьшение активов. Соответственно дебет, напротив, их увеличивает. При этом не важно, в чем конкретно выражается прибыль – это может быть новое оборудование, деньги, акции или сырье.

Если счет пассивный, то кредит демонстрирует рост задолженности компании . Дебет, в этом случае, отражает уменьшение долговых обязательств. Пассивные счета ведутся для учета транзакций связанных с источниками формирования средств предприятия, таких как зарплата работников, различные налоги и многое другое.

Сальдо. Что это такое.

Главный вопрос, который стоит перед бухгалтером – вычислить фактическую прибыль предприятия. Это необходимо как для правильной уплаты налогов, так и для точной оценки рентабельности бизнеса. Для этого необходимо вычислить разницу между кредитом и дебетом.

Эту разницу, взятую за фиксированный промежуток времени, называют сальдо.

Если доход превышает расход, он отображается в виде дебетового сальдо на активном счете. В противном случае, при расходах больших, чем прибыль, это значение появится на пассивном счете в виде кредитового сальдо. Этот простой и логичный способ помогает оценить локальное состояние счетов предприятия за фиксированный промежуток времени. Это очень удобно для анализа развития бизнеса. Очевидно, что при дебете большем, чем кредит, предприятие является выгодным.

Для оценки рентабельности предприятия принято подсчитывать эту разницу раз в год и не брать в расчет промежуточные значения. Таким образом, на языке обывателя, эти термины обозначали приход и расход, параметры, необходимые для подсчета реальной прибыли.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector